home    dagbesteding     winkel    route    wie is oma?   contact     Boeken

 

Veel mensen krijgen in hun dagelijkse leven te maken met psychiatrische problematiek. Dit kan allerlei oorzeken hebben, het kan aangeboren zijn maar het kan ook later ontstaan zijn. Deze problematiek kan het dagelijkse functioneren beinvloeden. Om het huishouden, de sociale contacten, de eigen administratie of werkzaamheden in een dagbesteding of reguliere baan toch goed uit te kunnen voeren kan er begeleiding nodig zijn.

Naast de dagbesteding levert OMA ook ambulante (individuele) begeleiding. Een professional van OMA komt dan thuis om de probleemgebieden handvatten te geven die het functioneren kunnen verbeteren.

Ambulant in de thuissituatie.

Aangezien de begeleiding plaats vindt in de thuissituatie kunnen diverse practische zaken concreet besproken en samen aangepakt worden. OMA heeft een B-verpleegkundige (psychiatrisch verpleegkundige) voor het bespreken van ziektebeelden en het brengen van structuur in alle dagelijks voorkomende situaties en uiteraard het huishouden.

woonbegeleiding / individuele begeleiding

Voor de financien en administratie kan een economisch opgeleide begeleider aan huis komen die helpt bij budgetteren en kan ondersteunen bij administratieve zaken.

Een goede weekplanning is heel belangrijk maar ook structureel budgetteren is van belang zodat er niet meer uitgegeven wordt dan er inkomsten zijn. Om alles in huis draaiend te houden moeten er ook zaken buitenshuis geregeld worden. Wanneer daar problemen mee zijn zal de begeleiding daar uiteraard ook ondersteuning bieden.

Vooraf moet er natuurlijk gekeken worden of er een klik is en is het ook mogelijk dat we een gesprek hebben met de andere leden van het gezin. Het is belangrijk dat de client tevreden is, we maken samen een ondersteuningsplan en dit zullen we regelmatig evalueren.


OMA staat voor Overdag Meer Activiteiten. Naast individuele begeleiding bieden we ook dagbesteding voor clienten met psychiatrische problematiek.

Een zinvolle dagbesteding is belangrijk voor de psychische en lichamelijke gezondheid. Zeker wanneer iemand in een instelling woont voor begeleid wonen is afwisseling in de sociale contacten van groot belang.

Gezonde voeding, beweging in combinatie met een goede begeleiding en de dagelijkse en wekelijkse structuur is belangrijk voor het functioneren.

Meer informatie nodig ? Kom even langs in de winkel of bel ons even.

tel. 0113 233988

OMA is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Heb je als client van OMA een klacht dan kun je hier contact mee opnemen. Probeer het eerst op te lossen met een begeleder van OMA. Kom je er niet uit ? Dan staat hieronder een link naar het formulier van de klachtencommissie.