De individuele begeleiding en de groepsbegeleiding (dagbesteding) wordt vanaf 1 januari 2015 gefinancierd door de gemeentes. De financiering wordt betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanuit de WMO wordt door de gemeentes ook de individuele begeleiding thuis en de huishoudelijke zorg betaald. Voor de ontvangen zorg van uit de WMO kan het zijn dat het CAK een eigen bijdrage in rekening brengt. Kijk op de pagina www.hetcak.nl voor meer informatie.  

Voor een indicatie voor dagbesteding kan voor de gemeentes Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland contact opgenomen worden met GR de Bevelanden. Voor de gemeentes op Walcheren wordt de indicatie verzorgd door Porthos.

wmo