home    Woonbegeleiding  winkel    route    wie is oma?    contact     Boeken

 

dagbesteding

Sinds 2011 heeft OMA dagbesteding geleverd voor mensen met psychiatrische problematiek. Door de nieuwe contracten die de gemeentes per 1 mei 2024 afsluiten wordt het voor OMA niet meer rendabel om de Maatwerk Voorziening dagbesteding te blijven leveren. Het doel van de gemeentes is om meer algemene voorzieningen in te zetten waarbij er dan minder gebruik gemaakt wordt van de maatwerkvoorzieningen.

Wij vinden het erg jammer dat dit zo moet. OMA kostte namelijk voor de gemeentes geen geld omdat we door de mensen die we weer aan het werk geholpen hebben in de laatste jaren meer geld besparen dan dat we kosten voor de gemeentes.

Voor onze clienten gaan we op zoek naar nieuwe dagbestedings plaatsen maar dat zal erg moeilijk worden.
WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente waarin iemand woont is verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang.

OMA heeft contracten met alle gemeentes op de Bevelanden en Middelburg om zorg te leveren vanuit de WMO. OMA kan daarbij helpen om de indicatie aan te vragen bij de gemeente.

Dagbesteding is een vorm van Participatie. Een volgende stap kan dan vrijwilligerswerk of een reguliere baan zijn. Dit is niet voor iedereen mogelijk maar OMA zal de mogelijkheden zo goed mogelijk vaststellen en samen met client kijken wat realistisch is.

Het kan dus zo zijn dat je via OMA na verloop van tijd een reguliere baan kunt krijgen. Wil je hier meer over weten ? Neem dan even contact op met OMA.
Dat kan per mail op info@oma23.nl of telefonisch op telefoonnummer 0113-233988
(Ruud Maartense)